3R

3R merupakan sebuah program komuniti anjuran Imaan World. Program ini bertujuan untuk menjadikan kitar semula sebagai “lifestyle” masyarakat Malaysia. Di rasmikan pada 15 Febuari 2018, program ini mensasarkan penglibatan semua Angels Imaan World dan pengguna produk Imaan.

SHE VOGUE

She Vogue yang dilancarkan pada 15 Mac 2018 merupakan sebuah program komuniti online yang diterajukan oleh Imaan World bagi memberi sokongan kepada kaum wanita khususnya ahli She Vogue bagi mencapai matlamat berbadan ideal agar dapat memberi tranformasi kepada mereka. Terdapat pelbagai modul dan cabaran yang diberikan didalam program ini yang...