SHE VOGUE

She Vogue yang dilancarkan pada 15 Mac 2018 merupakan sebuah program komuniti online yang diterajukan oleh Imaan World bagi memberi sokongan kepada kaum wanita khususnya ahli She Vogue bagi mencapai matlamat berbadan ideal agar dapat memberi tranformasi kepada mereka. Terdapat pelbagai modul dan cabaran yang diberikan didalam program ini yang...