THE ANGELS™ MILIK JENAMA IMAAN SUCI WOLRD

KENYATAAN AKHBAR - THE ANGELS™ MILIK JENAMA IMAAN SUCI WOLRD   Kuala Lumpur, 15hb Mei 2017- Adalah dimaklumkan bahawa syarikat Wow Mission Sdn Bhd (1216659-V ) adalah tuan punya dan pemilik cap dagangan The Angels™ di dalam kelas 35 untuk aktiviti pemasaran, pengiklanan dan jualan. Pihak Wow Mission Sdn Bhd...