3R

3R merupakan sebuah program komuniti anjuran Imaan World. Program ini bertujuan untuk menjadikan kitar semula sebagai “lifestyle” masyarakat Malaysia. Di rasmikan pada 15 Febuari 2018, program ini mensasarkan penglibatan semua Angels Imaan World dan pengguna produk Imaan.